Housing First


De projecten die gebaseerd zijn op het Housing First-model (Tsemberis & al. 2004) mikken op die daklozen die én sociaal hulpbehoevend zijn én een psychische aandoening hebben én fysische gewenningen en gebreken vertonen. Ze maken zich sterk dat de toegang tot en het (definitief) behoud van een woning niet alleen mogelijk zijn maar ook wenselijk.

Elk onderdeel van dit model werd gekozen in functie van zijn efficiëntie voor wat het behoud betreft van de woning door daklozen met de meest complexe profielen en in functie van de verbetering van hun welzijn.

De woningen zijn individueel en hebben een redelijke huurprijs. Men kan er onmiddellijk van de straat of via de hulpdiensten naar worden toegestuurd, zonder voorwaarde van behandeling of onthouding zonder dat ze eerst een bepaalde behandeling of ontwenningskuur moeten volgen, maar middels een standaardhuurcontract (onbeperkt in de tijd). Verder liggen ze verspreid over de stad.

Uithuiszetting gebeurt enkel wanneer de huurder de huurwet niet respecteert. De begeleiding is indien nodig intensief, ambulant en op maat. De huurder wordt opgevolgd zolang dat vereist is -zelfs na uithuiszetting. De psycho-medico-sociale begeleiding wordt gescheiden gehouden van het luik woonst.

De woning wordt beschouwd als de basis van het eerherstel/de heropstanding/de heropwaardering van de dakloze. Ze maakt het mogelijk de vaardigheden te verwerven om zelfstandig te wonen dankzij de steun van een multidisciplinair team.

Hoe werkt dit allemaal?

De vzw's Santé Mentale & Exclusion sociale (Psychische Gezondheid & Sociale Uitsluiting) – Belgique (SMES-B) en Straatverplegers zijn de twee operatoren in het project Housing First Brussels.

Elke operator zorgt voor opvang, direct vanaf de straat, voor daklozen die geen of nauwelijks toegang hebben tot een woning ten gevolge van een som van problemen, met name een barre sociale situatie, psychische aandoeningen en fysische gewenningen en gebreken, en begeleidt hen met een multidisciplinair team.

De begeleiding is globaal, ambulant, waar nodig intensief en aangepast aan elke situatie. Voorwaarden voor doorverwijzing:

Straatverplegers stelt een transversale aanpak voor door personen door te sturen die gekend zijn bij verschillende partnerorganisaties. Dezen worden geselecteerd volgens criteria van kwetsbaarheid op straat voor een verdere opvolging door Straatverplegers waardoor ze uiteindelijk een woning kunnen krijgen bij Housing First wanneer die beschikbaar is. Om die te kunnen betrekken moeten de personen zich legaal op het grondgebied bevinden en erin toestemmen om hun huur te betalen.

Hoe gaan we te werk?

Een woning voorstellen

We zijn momenteel op zoek naar solidaire privé-eigenaars, alsook naar partnerschappen met AIS (?), OVM (Openbare Vastgoedmaatschappijen), gemeenten en OCMW's uit de regio Brussel die studio's of appartementen kunnen verhuren aan de rechthebbenden in het project.

Ons project Housing First stelt de daklozen voor onmiddellijk de woning te betrekken en er geleidelijk aan te bouwen aan hun toekomst met behulp van de intensieve steun  van een multidisciplinair team. En dat lukt! De voormalige daklozen hervinden hun zelfvertrouwen en integreren zich stilaan weer in de maatschappij. Onze resultaten zijn zeer positief: 96% van de huurgelden worden op tijd betaald en verder blijven 92% van de betrokkenen in hun woningen wonen. We zorgen voor een goede verstandhouding met de buurt, een taak die we in alle ernst en proactief uitvoeren.

Doe een gift

Geen enkele van onze acties is mogelijk zonder uw steun. Om ons te helpen nog meer daklozen een woning te geven, hebben wij u nodig.


Voor ons project Housing First/Housing Fast ontvingen we in 2017 de Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg.


Files

Housing Fast