Instrumenten en publicaties

Vzw Straatverplegers stelt preventie- instrumenten en informatie ter beschikking om daklozen bewust te maken van het belang van hun hygiëne en hun gezondheid, maar ook om de toegang naar verzorging en re-integratie op midden en lange termijn te vergemakkelijken.
Anderzijds, bepaalde instrumenten dienen om het grote publiek te sensibiliseren over de situatie van de daklozen.


Files

Interne studies

Memorandum gezondheid 2009