Instrumenten en publicaties

Vzw Straatverplegers stelt preventie- instrumenten en informatie ter beschikking om daklozen bewust te maken van het belang van hun hygiëne en hun gezondheid, maar ook om de toegang naar verzorging en re-integratie op midden en lange termijn te vergemakkelijken.
Anderzijds, bepaalde instrumenten dienen om het grote publiek te sensibiliseren over de situatie van de daklozen.


Files

Informatie over vzw Straatverplegers

Activiteitenverslag 2019

Interne studies

Memorandum gezondheid 2009