Een gift doen

U kunt de projecten van de vzw Straatverplegers steunen via een eenmalige donatie of via een maandelijkse of trimestriŽle doorlopende opdracht.

Als het totaal van uw donaties per jaar meer dan 40 € bedraagt, ontvangt u een fiscaal attest dat u toelaat uw donaties van uw belastingen af te trekken.

OPGELET : Straatverplegers is sinds 2008 gemachtigd fiscale attesten uit te reiken voor giften van minstens 40€ op jaarbasis. Momenteel loopt de procedure voor de verlenging van die machtiging voor een nieuwe periode van 6 jaar, vanaf 1 januari 2020. We hopen hierover snel de bevestiging te krijgen vanwege de FOD FinanciŽn en u daarover te kunnen informeren.

U kan een overschrijving doen op de rekening van de vzw Straatverplegers:
IBAN: BE91 0014 6955 7676 Ė BIC: GEBABEBB.

Schrijf uw emailadres in de mededeling van uw overschrijving indien u uw fiscaal attest elektronisch wil ontvangen.

DOOR HIER UW GIFT ONLINE

DOMICILIERING : 

U kunt ook kiezen voor een bankdomiciliŽring door dit formulier te downloaden en ons ingevuld terug te sturen met de post of via e-mail.


Onze raad van bestuur is niet politiek samengesteld en de leden ontvangen geen vergoedingen.

Onze gedetailleerde rekeningen worden gepubliceerd op DONORINFO. De stichting Donorinfo informeert het publiek op een transparante en onpartijdige manier over de activiteiten en financiŽle middelen van goede doelen in BelgiŽ, die personen in nood helpen.


Straatverplegers is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (afgekort VEF). We willen aan de Belgische bevolking waarborgen bieden van morele kwaliteit van de fondsenwerving en van doorzichtigheid van de rekeningen.ls u vragen hebt rond fiscaal aftrekbaarheid van giften, kan u meer informatie vinden op de volgende link:  http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften

Files

MANDAAT BANKDOMICILIňRING