Geef een nalatenschap

U kunt samenwerken door ons een erfenis of een andere nalatenschap te schenken die dient om onze projecten te financieren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: info@idr-sv.org


Hier zijn een aantal antwoorden op uw vragen:

Wat kan ik geven?

U mag vrij beslissen over het delen van uw roerende en / of onroerende goederen na uw overlijden. U mag een onderdeel of het geheel ervan aanbieden. De vzw is toegestaan deze erfenis te ontvangen.

Moet ik een testament opmaken?

Om een nalatenschap aan een vereniging te bieden, eist de Belgische wet een testament. Als er geen wettelijke erfgenaam staat, zullen de goederen ter beschikking van de staat zijn. Het testament is een eenvoudige en goedkope wijze om de exacte wil van een persoon na zijn dood te garanderen. Dit zal ook de overdracht aan de erfgenamen vergemakkelijken.

Wat gebeurt er als ik van gedachten verander?

Het is altijd mogelijk de inhoud van het testament te veranderen wanneer U wil. Dit is de recentste versie die in rekening zal worden gehouden.

Moet de vzw belastingen betalen?

Straatverplegers is een vereniging zonder winstoogmerk (non-profit) en heeft dan een bevoorrechte status die lage successierechten indient. Het tarief is bijzonder en vastgesteld op 12,5% in Brussel, 7% in Wallonië en 8,8% in Vlaanderen.

* Hoe meer aan mijn erfgenamen geven ?

Het duo-legaat veroorzaakt een fiscale besparing voor uw erfgenamen. Voor meer informatie  kunt U contact opnemen met uw advocaat of een e-mail sturen naar info@idr-sv.org.

* Hoe geven een nalatenschap aan Straatverplegers ?

Hoewel een notaris voor het opstellen van een testament niet verplicht is,  raden we uw aan contact met hem op te nemen. Dat kan misverstanden vermijden als U een deel of het geheel van uw goederen aan Straatverplegers overlaat.