Doelstellingen en waarden

                         --> Doelstelingen

« Iedereen kan zich bewust worden van het belang om zijn gezondheid en hygiëne te verzorgen, te genieten van de voordelen van een gemakkelijke toegang tot verzorging en er ook van gebruik te van maken »

Wij richten ons tot de duurzame re-integratie van personen die in extreem moeilijke situaties leven, in woningen en in de maatschappij. Dit doel wordt op middellange/lange termijn bereikt door de verbetering van de gezondheid en hygiëne, alsook door het gevoel van eigenwaarde.

Wij werken ook samen met bestaande medische-sociale structuren, om een ondersteunend netwerk op te richten dat die re-integratie kan bevorderen.


                     --> Waarden van de vzw

* Zij is apolitiek en zonder religieuze overtuiging
.
* Zij richt zich tot alle mensen die in grote armoede leven ongeacht de culturele, religieuze, etnische of politieke overtuiging, leeftijd, geslacht, nationaliteit etc.
* Zij respecteert het milieu en bevordert de duurzame ontwikkeling.
* Zij let op het respect en de menselijke waardigheid.
* Zij bevordert de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van personen en instellingen.
* Zij erkent en respecteert de grenzen van haar bevoegdheden, en neemt een verantwoorde houding bij de evaluatie van de te nemen risico’s.
* Zij benadert de mensen die zij in functie van haar werk ontmoet op een professionele manier.
* De persoonlijke overtuigingen van het personeel hebben geen invloed op het goede verloop van de missie.