Terreinwerk

Reeds 135 dakloze mensen duurzaam geherhuisvest! Bedankt voor uw steun!STRAATVERPLEGERS IN TIJDEN VAN CORONA: klik hierZoals onze naam 'Straatverplegers' aangeeft, ontmoeten onze verpleegsters en sociaal assistenten dakloze mensen op straat, verzorgen hen waar nodig en begeleiden hen naar een vaste woning.

In ruil voor de geboden zorgen, krijgen wij de patiŽnten hun vertrouwen en kunnen we hun op die manier motiveren zorg voor zichzelf te dragen op hygiŽnisch & gezondheidsvlak. Wij bieden hen dan ook begeleiding in het opstellen van een structureel plan voor aangepaste zorgen en staan hen bij met raad en antwoord op hun vragen.

Voorlopig vinden deze acties vooral plaats in Brussel.


Ons werk legt ook de focus op preventie en vorming over gezondheid. 
We zijn de tussenpersonen op medisch Ė sociaal vlak tussen de behoeftige en de professionals van de gezondheids- en sociale sectoren.

De opvolging gaat tot de re-integratie van de patiŽnt in een woonst waar hij kan rekenen op de steun van professionals en vrijwilligers van IDR en dit op regelmatige basis, alsook op het netwerk van onze solidaire medewerkers. Dit voorkomt de terugval van de patiŽnt en zijn terugkeer naar de straat.

Voor dringende zaken, gelieve deze pagina te raadplegen: http://plan.brureg-lastrada.be/service/list/