+100 gehuisvest

Re-integratieweg


a. De vooropvolging

Voor de talrijke vragen afkomstig uit het netwerk, particulieren alsook van onze eigen waarnemers op het terrein, hebben wij een vooropvolging omgeving opgebouwd. Dit voor alle mensen die wij momenteel jammer genoeg (nog) niet kunnen opvolgen.

Het lijkt ons belangrijk om aandachtig te blijven en steeds de meest noodzakelijke noden te onthouden, zodat we voorrangsregeling voor de mensen kunnen opstellen van zodra er een plaats vrij komt. Een patiŽnt komt in ďvooropvolgingĒ van zodra er een plaats vrijkomt en deze als uitzonderlijk kwetsbaar wordt aanzien.

Deze kwetsbaarheidsmeting zal gebaseerd zijn op twee criteria:
- op basis van de steun (zeer weinig of geen steun) die hij krijgt van de medisch-sociale verenigingen en
- op basis van onze snelle 
evaluatieschaal van de toestand van een persoon (die van laag niveau kan zijn) (CVC)


b. De opvolging

IDR beschouwt hygiŽne en basis gezondheidsverzorging prioriteit voor de opvang van deze patiŽnten en hun re-integratie. Dit draagt bij tot de verbetering van het zelfbeeld van de patiŽnt. Want inderdaad, ook het zelfbeeld van onze patiŽnten is van essentieel belang en wij werken steeds op basis van hun persoonlijke middelen.

Het is zo dat de straatverpleegsters en -verplegers hun diensten aanbieden op het terrein, de daklozen raad geven en motiveren om voor zichzelf te zorgen, voor hun persoonlijke hygiŽne en hun gezondheid, maar ook begeleiden naar hun afspraken bij artsen of in geval van hospitalisatie.

Op deze manier kan de patiŽnt toetreden tot het medisch circuit en dankzij de aanwezigheid van onze arts, is de coŲrdinatie van de medische opvang mogelijk tussen de verschillende diensten.

De aanwezigheid van een maatschappelijk assistent heeft ervoor gezorgd dat we een verbetering konden realiseren op vlak van opvolging en dit dankzij een uitgebreid sociaal dossier per patiŽnt. De patiŽnt wordt in contact gebracht met het netwerk van sociale verenigingen. Dit in kaart brengen heeft ook als doelstelling de straatverplegers de mogelijkheid te geven om hun werk te centraliseren en hierdoor een beter zicht te krijgen op de sociale problemen en moeilijkheden.

De laatste evolutie in ons werk richt zich tot het gedeelte behuizing. Het overlijden van enkele patiŽnten heeft aangetoond dat we het aspect behuizing niet konden loskoppelen van de verdere opvolging. Het volstaat niet om enkel te werken op de hygiŽne en het in contact brengen met de gezondheidssector, want de straat op zich is vaak het grootste gevaar. Bijgevolg hebben wij samengewerkt met de verschillende partners (rusthuizen, sociale huisvestigingsmaatschappijen, tijdelijke behuizing) zodat het aanbod en de mogelijkheden van huisvestiging voor onze patiŽnten verhoogd kan worden.

Anderzijds zorgen wij in geval van overlijden wel voor een waardige uitvaart voor de patiŽnt en dit dankzij ęhet collectief voor overledenen op straatĽ.

c. De na-volging

IDR doet ook een ruime postopvolging; een maandelijks contact met de professionals, die van ons de zorg voor de patiŽnten aan huis overgenomen hebben, zorgt ervoor dat we goed kunnen nagaan of alles in orde is en hiermee kan een terugval naar de straat vermeden worden. Wij houden ook regelmatig een rechtstreeks contact met de patiŽnten (telefonische oproepen en briefwisseling) zodat we ons kunnen verzekeren van hun welzijn in hun woning alsook het feit dat ze niets ontbreken.

Omdat wij een medische vereniging zijn, denken wij dat het belangrijk is om dit rechtstreeks contact met de patiŽnten te behouden in het kader van een analyse over de impact van behuizing op het sterftecijfer. Daarbij komt ook dat de patiŽnten regelmatig bezoek krijgen van onze vrijwilligers, die een specifieke opleiding gekregen hebben. Deze laatste vergroten ook het netwerk en de toekomstperspectieven van de patiŽnt. Het is gezelschap dat we aanbieden, om de patiŽnt uit de eenzaamheid te houden.

Via deze weg, wordt herval vermeden, is het voor ons een klankbord over de toestand van de patiŽnt en kunnen we tijdig ingrijpen indien nodig.

Tegelijkertijd werken de straatverplegers samen met een adviesbureau gespecialiseerd in een proefproject. Dit laatste betreft de initiatie van een gemengde huisvesting , studio's voor daklozen en andere mensen met een gemiddeld inkomen.

De specifieke aanpak is om een behuizing aangepast aan Brussel te bieden en dit in een plaats waar er ook medische, psychologische en sociale teams, een regelmatig nauwlettend toezicht hebben om op die manier terugval te voorkomen.

Voor meer informatie:

http://www.housingfirstbelgium.be/nl/

http://www.housingfirstbelgium.be/nl/paginas/zes-implementaties/brussel-straatverplegers.html