2019 in cijfers : samenvatting

januari 2020Een paar verklaringen : 


PRE-OPVOLGING


Bij de pre-opvolging bekijken en evalueren we de dringende noden van de dakloze mensen die we ontmoeten om de meest kwetsbare te identificeren en ze voorrang te geven in ons opvolgingssysteem, zodra een plaats vrijkomt. 

De mate van kwetsbaarheid is gebaseerd op verschillende criteria: De persoon leeft op straat in Brussel en Luik, heeft weinig of geen netwerk, vertoont risicofactoren op vlak van gezondheid (chronische aandoening, leeftijd, etc.) en heeft een zorgwekkende hygiŽne (dit wordt geobjectiveerd met de LKG-schaal, de integratieschaal die in 2009 door SV opgesteld werd).

Wij inventariseren op een ethische wijze en met aandacht voor de bescherming van de privacy het meest kwetsbare publiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Luik. 

Zo kunnen we een lijst maken van de prioritaire patiŽnten. Het is onze bedoeling de meest kwetsbare mensen in een register op te nemen op basis waarvan we onze acties beter kunnen plannen. 

Burgers en organisaties melden ons ook geregeld de aanwezigheid van dakloze mensen.


OPVOLGING


De invloed van leven op straat op de ziekte- en sterftecijfers is niet te verwaarlozen. Daarom is het ondenkbaar onze patiŽnten op lange termijn te re-integreren zonder duurzame huisvesting. Sinds 2010 werken we daaraan, maar sinds de ontwikkeling van ons project Housing First in 2015 werd onze ploeg in twee gedeeld: de afdeling straatwerk en de afdeling huisvesting. 

Veel patiŽnten werden individueel geherhuisvest. De eerste afdeling volgt de patiŽnten op straat, in instellingen, en in projecten die begeleiding bieden. De tweede afdeling begeleidt de patiŽnten die volledig zelfstandig gaan wonen.

SV beschouwt hygiŽne en valorisatie van talenten als triggers om op langere termijn te zorgen voor de re-integratie van patiŽnten. Deze twee elementen dragen bij aan een beter zelfbeeld van de patiŽnt. Onze verplegers verrichten zeer uiteenlopende activiteiten op het terrein. Ze dienen verzorging toe op straat of thuis, motiveren en adviseren dakloze mensen zorg te dragen voor hun hygiŽne en gezondheid, en begeleiden hen op hun medische afspraken. Zo wordt rond de patiŽnt geleidelijk een medisch netwerk gevormd. 

In het begin verloopt dat onder coŲrdinatie van onze verplegers en onze dokter, maar na verloop van tijd neemt het Ďnormaleí medische netwerk (dat zich gewoonlijk richt tot mensen met een woning, zoals huisartsen, de medische centra, etc.) de zorg voor de patiŽnt over.

OPVOLGING


Deze derde fase van de re-integratie laat ons toe om de patiŽnt minder vaak te gaan bezoeken.
Professionele hulpverleners nemen het van ons over en bezoeken de patiŽnt thuis, gaan op die manier na of alles goed gaat en vermijden zo een terugkeer naar de straat.

Enerzijds waren er meer en meer patiŽnten die een woonst vonden, waardoor we in tijdnood kwamen om patiŽnten die we al langer volgden en het goed deden, regelmatig te bezoeken.
Anderzijds ligt de problematiek en de vereiste gevoeligheid tussen de opvolging en de post-opvolging heel anders. De vooruitgang tijdens de post-opvolging is van een heel andere aard dan die van de mensen op straat of zelfs van de personen die gehuisvest, maar nog niet stabiel zijn. We beschikten niet over de nodige middelen om hieraan te beantwoorden. 

De opvolging van een persoon die al een paar jaar in een woning verblijft, verloopt helemaal anders: de prioriteiten veranderen, het werk wordt verder verdiept, er zijn andere doelstellingen dan bij personen die net gehuisvest zijn (zoals opnieuw werk vinden, een activiteit in de wijk enz.).

Deze expertise werd bijgevolg naar een andere functie overgebracht: een verantwoordelijke voor post-opvolging. Die legt zich bovendien ook toe op mensen in onze voor-opvolging die nog een woonst hebben om er preventief voor te zorgen dat ze niet terug op straat terechtkomen. Aangezien er normaal aan de primaire behoeften van de gehuisveste patiŽnten voldaan is, is dit werk voornamelijk gericht op welzijn, gezondheid en voorkomen dat de patiŽnt zijn huisvesting verliest.

We zullen samen langetermijnprojecten uitwerken voor het verbeteren van hun levenskwaliteit. Voor sommigen betekent dit op zoek gaan naar een betere dagindeling, terwijl anderen aan hun professioneel traject zullen werken.

Net zoals bij de andere afdelingen is de begeleiding op maat van de patiŽnt en aangepast aan zijn behoeften en vragen.

Op lange termijn is het de bedoeling dat dit team zich specialiseert in preventie van dakloosheid in het algemeen.Andere nieuws

Het verhaal van Meneer H.

januari 2020
Mijnheer H*. houdt van koken, is gepassioneerd door geschiedenis en droomt ervan om ooit op zee te varen. Elke ochtend
suite

Hoe kiezen we welke dakloze mensen in onze opvolging terecht komen?

januari 2020
De situatie in Brussel is ernstig: uit de laatste telling van La Strada blijkt dat in onze hoofdstad bijna 750 mensen
suite

Het verhaal van Meneer C.

november 2019
Meneer C.*, een 50-jarige man, leeft al enkele jaren in een tent in een bosje.Voorheen wilde hij enkel met ons meegaan voor een of andere verzorging
suite

Matras Malsjans zet Brusselaars aan tot actie om een eind te maken aan dakloosheid

november 2019
Omschakelen van crisismanagement naar duurzame oplossingenMet een stuk karton benoemd als ĎMatras Malsjansí lanceert de organisatie Straatverplegers
suite

Het verhaal van Meneer G.

oktober 2019
In één van de hoofdstraten van Luik vinden we een patiŽnt, die we sinds kort volgen. Hij ligt op de stoep, zijn broek naar beneden, en
suite

"Daklozen kiezen er zelf voor om op straat te leven"

augustus 2019
Niemand kiest er voor om op straat te leven. Je komt op straat terecht door een samenloop van omstandigheden en omdat je geen
suite

Straatverplegers helpt dakloze mensen koel te blijven

juni 2019
Brussel / Luik - 24 juni 2019 Ė Het cliché wil dat het in de zomer voor dakloze mensen een stuk gemakkelijker leven is dan in de
suite

Plan Brusselse drinkfonteintjes en gratis openbare toiletten , editie 2019 is beschikbaar!

juni 2019
Als dakloze gemakkelijk je weg vinden naar een gratis openbaar toilet of een drinkfonteintje in Brussel. Dat is het opzet van het stadsplan ĎFonteinen
suite

De tijd is rijp voor een beleid gericht op het eind van dakloosheid in Brussel

mei 2019
Tussen 2008 en 2016 verdubbelde het aantal personen zonder vaste woonplaats in Brussel. Het steeg van ongeveer 2.000 tot bijna 4.000. Zoals in de
suite

Getuigenis : AnaÔs

mei 2019
AnaÔs, een leerlingverpleegster op stage bij Straatverplegers, vertelde ons onlangs over haar eerste ronde op straat, samen met onze collega
suite

Volgende