2019 in cijfers : samenvatting

januari 2020Een paar verklaringen : 


PRE-OPVOLGING


Bij de pre-opvolging bekijken en evalueren we de dringende noden van de dakloze mensen die we ontmoeten om de meest kwetsbare te identificeren en ze voorrang te geven in ons opvolgingssysteem, zodra een plaats vrijkomt. 

De mate van kwetsbaarheid is gebaseerd op verschillende criteria: De persoon leeft op straat in Brussel en Luik, heeft weinig of geen netwerk, vertoont risicofactoren op vlak van gezondheid (chronische aandoening, leeftijd, etc.) en heeft een zorgwekkende hygiŽne (dit wordt geobjectiveerd met de LKG-schaal, de integratieschaal die in 2009 door SV opgesteld werd).

Wij inventariseren op een ethische wijze en met aandacht voor de bescherming van de privacy het meest kwetsbare publiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Luik. 

Zo kunnen we een lijst maken van de prioritaire patiŽnten. Het is onze bedoeling de meest kwetsbare mensen in een register op te nemen op basis waarvan we onze acties beter kunnen plannen. 

Burgers en organisaties melden ons ook geregeld de aanwezigheid van dakloze mensen.


OPVOLGING


De invloed van leven op straat op de ziekte- en sterftecijfers is niet te verwaarlozen. Daarom is het ondenkbaar onze patiŽnten op lange termijn te re-integreren zonder duurzame huisvesting. Sinds 2010 werken we daaraan, maar sinds de ontwikkeling van ons project Housing First in 2015 werd onze ploeg in twee gedeeld: de afdeling straatwerk en de afdeling huisvesting. 

Veel patiŽnten werden individueel geherhuisvest. De eerste afdeling volgt de patiŽnten op straat, in instellingen, en in projecten die begeleiding bieden. De tweede afdeling begeleidt de patiŽnten die volledig zelfstandig gaan wonen.

SV beschouwt hygiŽne en valorisatie van talenten als triggers om op langere termijn te zorgen voor de re-integratie van patiŽnten. Deze twee elementen dragen bij aan een beter zelfbeeld van de patiŽnt. Onze verplegers verrichten zeer uiteenlopende activiteiten op het terrein. Ze dienen verzorging toe op straat of thuis, motiveren en adviseren dakloze mensen zorg te dragen voor hun hygiŽne en gezondheid, en begeleiden hen op hun medische afspraken. Zo wordt rond de patiŽnt geleidelijk een medisch netwerk gevormd. 

In het begin verloopt dat onder coŲrdinatie van onze verplegers en onze dokter, maar na verloop van tijd neemt het Ďnormaleí medische netwerk (dat zich gewoonlijk richt tot mensen met een woning, zoals huisartsen, de medische centra, etc.) de zorg voor de patiŽnt over.

OPVOLGING


Deze derde fase van de re-integratie laat ons toe om de patiŽnt minder vaak te gaan bezoeken.
Professionele hulpverleners nemen het van ons over en bezoeken de patiŽnt thuis, gaan op die manier na of alles goed gaat en vermijden zo een terugkeer naar de straat.

Enerzijds waren er meer en meer patiŽnten die een woonst vonden, waardoor we in tijdnood kwamen om patiŽnten die we al langer volgden en het goed deden, regelmatig te bezoeken.
Anderzijds ligt de problematiek en de vereiste gevoeligheid tussen de opvolging en de post-opvolging heel anders. De vooruitgang tijdens de post-opvolging is van een heel andere aard dan die van de mensen op straat of zelfs van de personen die gehuisvest, maar nog niet stabiel zijn. We beschikten niet over de nodige middelen om hieraan te beantwoorden. 

De opvolging van een persoon die al een paar jaar in een woning verblijft, verloopt helemaal anders: de prioriteiten veranderen, het werk wordt verder verdiept, er zijn andere doelstellingen dan bij personen die net gehuisvest zijn (zoals opnieuw werk vinden, een activiteit in de wijk enz.).

Deze expertise werd bijgevolg naar een andere functie overgebracht: een verantwoordelijke voor post-opvolging. Die legt zich bovendien ook toe op mensen in onze voor-opvolging die nog een woonst hebben om er preventief voor te zorgen dat ze niet terug op straat terechtkomen. Aangezien er normaal aan de primaire behoeften van de gehuisveste patiŽnten voldaan is, is dit werk voornamelijk gericht op welzijn, gezondheid en voorkomen dat de patiŽnt zijn huisvesting verliest.

We zullen samen langetermijnprojecten uitwerken voor het verbeteren van hun levenskwaliteit. Voor sommigen betekent dit op zoek gaan naar een betere dagindeling, terwijl anderen aan hun professioneel traject zullen werken.

Net zoals bij de andere afdelingen is de begeleiding op maat van de patiŽnt en aangepast aan zijn behoeften en vragen.

Op lange termijn is het de bedoeling dat dit team zich specialiseert in preventie van dakloosheid in het algemeen.Andere nieuws

Het belang van motivatie

juni 2020
Mr. V. is een patiŽnt die we al een paar jaar volgen, eerst op straat, en vervolgens in zijn nieuwe woonst. Hij is zeer beminnelijk, met het hart op
suite

"Les Mondains" voor Straatverplegers Luik !

mei 2020
Ken je het liedje "Les Mondains" van de zanger Marka (Allée allée)? Hier kan je er de gekste versie van downloaden, en dan ... swing die
suite

Duizendmaal dank voor uw solidariteit!

mei 2020
In deze tijden van crisis zijn de overweldigende blijken van solidariteit hartverwarmend. Jullie vrijgevigheid raakt ons enorm en het is dankzij
suite

Je stoffen masker juist gebruiken

mei 2020
De eerste fase van exit uit de lockdown is begonnen. Dat betekent niet dat we minder voorzichtig moeten zijn, integendeel! Een masker dragen zodra je
suite

Poulette : Marka en Laurence Bibot zingen een lied voor Straatverplegers !

mei 2020
🎵 Poupou pou poupou 🎵Poulette, dat is het nieuwe nummer van het bekende showbizz koppel Marka (Allée, allée) en Laurence
suite

Het mensonwaardige leven op straat

mei 2020
"Toen ik onlangs in de metro liep, keek ik met ontsteltenis naar de mensen die uitgesloten zijn van de lockdown. De lockdown is natuurlijk niet
suite

Straatverplegers: 100 rondes tegen Covid-19

mei 2020
Oog in oog met de crisis hebben we zonder aarzelen onze straatrondes in Brussel en Luik verdrievoudigd! Er zijn immers teveel mensen op straat
suite

#ProtectTheUnhoused

april 2020
Organisaties over de hele wereld dringen aan op betere bescherming van dakloze mensen voor COVID-19Straatverplegers, Dokters van de Wereld, Artsen
suite

Straatverplegers in tijden van corona [UPDATE]

april 2020
Alleen samen kunnen we de pandemie overwinnen. Elk radertje in de gezondheidszorg heeft een verantwoordelijkheid, en wij spelen onze rol als
suite

FAQ Testen en opsporen Covid-19 bij dakloze mensen

april 2020
Frequently Asked Questions Ė Testen en opsporen Covid-19 bij dakloze mensenWat is het belang van een test- en opsporingsprogramma?De hele bedoeling
suite

Volgende