De tijd is rijp voor een beleid gericht op het eind van dakloosheid in Brussel

mei 2019
Tussen 2008 en 2016 verdubbelde het aantal personen zonder vaste woonplaats in Brussel. Het steeg van ongeveer 2.000 tot bijna 4.000. Zoals in de meeste grote steden in Europa neemt ook in Brussel het aantal dakloze mensen steeds maar toe. Straatverplegers VZW betreurt dat de politiek geen ambitie heeft om dit fenomeen aan te pakken. Ontdek hier haar opiniestuk!

De standpunten van de verschillende spelers op het terrein groeien naar elkaar toe
 
De sector die zich bezighoudt met de dakloosheid in Brussel is de laatste twee jaar in een dynamische fase gekomen, zowel op praktisch als op politiek vlak: toename van de activiteiten op straat, zoektocht naar woningen, programma’s voor hervestiging, Housing First programma’s, betere samenwerking op het terrein, interpelleren van politici. Een mooie mobilisatie van alle verenigingen en instellingen, met steeds het einde van dakloosheid in Brussel voor ogen.

Want dat is nu het nieuwe uitgangspunt: het einde van dakloosheid is mogelijk in Brussel! Heel de sector -in ieder geval toch de grote meerderheid - is ervan overtuigd. Iedereen praat erover, iedereen stelt het zich tot doel, iedereen droomt van de dag dat het voornaamste werk erin zal bestaan de meer kwetsbare mensen te begeleiden in hun zoektocht naar een geschikte woning die hen uitzicht zal geven op een beter leven.

Een situatie die nog steeds verslechtert

De enige schaduw over deze droom, zijn de cijfers: die zijn nog steeds niet goed en evolueren ook niet in de goede richting. Inderdaad, officiële peilingen geven aan dat tussen 2008 en 2016 het aantal personen zonder vaste woonplaats verdubbeld is, van ongeveer 2.000 tot bijna 4.000. Zoals in de meeste grote steden van Europa neemt ook in Brussel het aantal dakloze mensen steeds maar toe. Het werk van de organisaties op het terrein lijkt geen enkele invloed te hebben op dit fenomeen.

Het gebrek aan ambitie vanuit de politiek

Het grote obstakel voor enige verbetering van de situatie is dat overheidsinstanties en de politiek als zodanig niet mee zijn in de veranderde visie van de sector: het einde van dakloosheid is nog steeds geen belangrijke politieke doelstelling en maakt ook geen deel uit van de plannen voor de komende legislatuur. Het zou maar een waanidee zijn, tijdverspilling.

Niettegenstaande de consequente investering van het Brussels Gewest in Housing First programma’s - en trouwens ook die van de twee andere gewesten in het land - zien we dat de huidige bestaande visie tot gevolg heeft dat de middelen in de eerste plaats besteed worden aan noodopvang, vooral dan in de winterperiode, terwijl er net meer inspanningen moeten geleverd worden op de lange termijn: sociale woningen, begeleiding in de woning, preventie. 

Het gaat hier nochtans om maatregelen die algemeen gekend zijn, meer bepaald in die landen waar de problematiek rond dakloosheid positief evolueert, zoals in Finland. Daar vormen ze een sterke pijler voor een beleid dat het einde van dakloosheid vooropstelt.

Bovendien wordt de visie van het einde van de dakloosheid ook niet genoeg gedeeld door het grote publiek: de meeste mensen denken dat het niet realistisch is, ja zelfs onbetaalbaar.

Een verandering van visie of niets

Wij – hulpverleners - alleen zullen er niet in slagen dakloosheid uit de wereld te helpen: geen enkele organisatie kan dat, zelfs niet als alle organisaties in deze sector zouden samenwerken, en ook niet als hun middelen aanzienlijk zouden toenemen. Wat de organisaties echter wél bewezen hebben, is dat het mogelijk is gelijk welke dakloze persoon op duurzame wijze uit de straat te halen.

Wat nog ontbreekt is een samenleving die zich in zijn geheel achter deze globale visie schaart en gelooft dat het mogelijk is een eind te maken aan dakloosheid, en dat we een stad structureel zo kunnen organiseren dat iedereen een woning kan vinden die aangepast is aan zijn situatie.

Dr. Pierre Ryckmans Co-coördinator Straatverplegers VZW /  Infirmiers de rue ASBL


Andere nieuws

Het verhaal van Meneer H.

januari 2020
Mijnheer H*. houdt van koken, is gepassioneerd door geschiedenis en droomt ervan om ooit op zee te varen. Elke ochtend
suite

2019 in cijfers : samenvatting

januari 2020
Een paar verklaringen : PRE-OPVOLGINGBij de pre-opvolging bekijken en evalueren we de dringende noden van de dakloze mensen die we
suite

Hoe kiezen we welke dakloze mensen in onze opvolging terecht komen?

januari 2020
De situatie in Brussel is ernstig: uit de laatste telling van La Strada blijkt dat in onze hoofdstad bijna 750 mensen
suite

Het verhaal van Meneer C.

november 2019
Meneer C.*, een 50-jarige man, leeft al enkele jaren in een tent in een bosje.Voorheen wilde hij enkel met ons meegaan voor een of andere verzorging
suite

Matras Malsjans zet Brusselaars aan tot actie om een eind te maken aan dakloosheid

november 2019
Omschakelen van crisismanagement naar duurzame oplossingenMet een stuk karton benoemd als ‘Matras Malsjans’ lanceert de organisatie Straatverplegers
suite

Het verhaal van Meneer G.

oktober 2019
In één van de hoofdstraten van Luik vinden we een patiënt, die we sinds kort volgen. Hij ligt op de stoep, zijn broek naar beneden, en
suite

"Daklozen kiezen er zelf voor om op straat te leven"

augustus 2019
Niemand kiest er voor om op straat te leven. Je komt op straat terecht door een samenloop van omstandigheden en omdat je geen
suite

Straatverplegers helpt dakloze mensen koel te blijven

juni 2019
Brussel / Luik - 24 juni 2019 – Het cliché wil dat het in de zomer voor dakloze mensen een stuk gemakkelijker leven is dan in de
suite

Plan Brusselse drinkfonteintjes en gratis openbare toiletten , editie 2019 is beschikbaar!

juni 2019
Als dakloze gemakkelijk je weg vinden naar een gratis openbaar toilet of een drinkfonteintje in Brussel. Dat is het opzet van het stadsplan ‘Fonteinen
suite

Getuigenis : Anaïs

mei 2019
Anaïs, een leerlingverpleegster op stage bij Straatverplegers, vertelde ons onlangs over haar eerste ronde op straat, samen met onze collega
suite

Volgende