De tijd is rijp voor een beleid gericht op het eind van dakloosheid in Brussel

mei 2019
Tussen 2008 en 2016 verdubbelde het aantal personen zonder vaste woonplaats in Brussel. Het steeg van ongeveer 2.000 tot bijna 4.000. Zoals in de meeste grote steden in Europa neemt ook in Brussel het aantal dakloze mensen steeds maar toe. Straatverplegers VZW betreurt dat de politiek geen ambitie heeft om dit fenomeen aan te pakken. Ontdek hier haar opiniestuk!

De standpunten van de verschillende spelers op het terrein groeien naar elkaar toe
 
De sector die zich bezighoudt met de dakloosheid in Brussel is de laatste twee jaar in een dynamische fase gekomen, zowel op praktisch als op politiek vlak: toename van de activiteiten op straat, zoektocht naar woningen, programma’s voor hervestiging, Housing First programma’s, betere samenwerking op het terrein, interpelleren van politici. Een mooie mobilisatie van alle verenigingen en instellingen, met steeds het einde van dakloosheid in Brussel voor ogen.

Want dat is nu het nieuwe uitgangspunt: het einde van dakloosheid is mogelijk in Brussel! Heel de sector -in ieder geval toch de grote meerderheid - is ervan overtuigd. Iedereen praat erover, iedereen stelt het zich tot doel, iedereen droomt van de dag dat het voornaamste werk erin zal bestaan de meer kwetsbare mensen te begeleiden in hun zoektocht naar een geschikte woning die hen uitzicht zal geven op een beter leven.

Een situatie die nog steeds verslechtert

De enige schaduw over deze droom, zijn de cijfers: die zijn nog steeds niet goed en evolueren ook niet in de goede richting. Inderdaad, officiële peilingen geven aan dat tussen 2008 en 2016 het aantal personen zonder vaste woonplaats verdubbeld is, van ongeveer 2.000 tot bijna 4.000. Zoals in de meeste grote steden van Europa neemt ook in Brussel het aantal dakloze mensen steeds maar toe. Het werk van de organisaties op het terrein lijkt geen enkele invloed te hebben op dit fenomeen.

Het gebrek aan ambitie vanuit de politiek

Het grote obstakel voor enige verbetering van de situatie is dat overheidsinstanties en de politiek als zodanig niet mee zijn in de veranderde visie van de sector: het einde van dakloosheid is nog steeds geen belangrijke politieke doelstelling en maakt ook geen deel uit van de plannen voor de komende legislatuur. Het zou maar een waanidee zijn, tijdverspilling.

Niettegenstaande de consequente investering van het Brussels Gewest in Housing First programma’s - en trouwens ook die van de twee andere gewesten in het land - zien we dat de huidige bestaande visie tot gevolg heeft dat de middelen in de eerste plaats besteed worden aan noodopvang, vooral dan in de winterperiode, terwijl er net meer inspanningen moeten geleverd worden op de lange termijn: sociale woningen, begeleiding in de woning, preventie. 

Het gaat hier nochtans om maatregelen die algemeen gekend zijn, meer bepaald in die landen waar de problematiek rond dakloosheid positief evolueert, zoals in Finland. Daar vormen ze een sterke pijler voor een beleid dat het einde van dakloosheid vooropstelt.

Bovendien wordt de visie van het einde van de dakloosheid ook niet genoeg gedeeld door het grote publiek: de meeste mensen denken dat het niet realistisch is, ja zelfs onbetaalbaar.

Een verandering van visie of niets

Wij – hulpverleners - alleen zullen er niet in slagen dakloosheid uit de wereld te helpen: geen enkele organisatie kan dat, zelfs niet als alle organisaties in deze sector zouden samenwerken, en ook niet als hun middelen aanzienlijk zouden toenemen. Wat de organisaties echter wél bewezen hebben, is dat het mogelijk is gelijk welke dakloze persoon op duurzame wijze uit de straat te halen.

Wat nog ontbreekt is een samenleving die zich in zijn geheel achter deze globale visie schaart en gelooft dat het mogelijk is een eind te maken aan dakloosheid, en dat we een stad structureel zo kunnen organiseren dat iedereen een woning kan vinden die aangepast is aan zijn situatie.

Dr. Pierre Ryckmans Co-coördinator Straatverplegers VZW /  Infirmiers de rue ASBL


Andere nieuws

Het belang van motivatie

juni 2020
Mr. V. is een patiënt die we al een paar jaar volgen, eerst op straat, en vervolgens in zijn nieuwe woonst. Hij is zeer beminnelijk, met het hart op
suite

"Les Mondains" voor Straatverplegers Luik !

mei 2020
Ken je het liedje "Les Mondains" van de zanger Marka (Allée allée)? Hier kan je er de gekste versie van downloaden, en dan ... swing die
suite

Duizendmaal dank voor uw solidariteit!

mei 2020
In deze tijden van crisis zijn de overweldigende blijken van solidariteit hartverwarmend. Jullie vrijgevigheid raakt ons enorm en het is dankzij
suite

Je stoffen masker juist gebruiken

mei 2020
De eerste fase van exit uit de lockdown is begonnen. Dat betekent niet dat we minder voorzichtig moeten zijn, integendeel! Een masker dragen zodra je
suite

Poulette : Marka en Laurence Bibot zingen een lied voor Straatverplegers !

mei 2020
🎵 Poupou pou poupou 🎵Poulette, dat is het nieuwe nummer van het bekende showbizz koppel Marka (Allée, allée) en Laurence
suite

Het mensonwaardige leven op straat

mei 2020
"Toen ik onlangs in de metro liep, keek ik met ontsteltenis naar de mensen die uitgesloten zijn van de lockdown. De lockdown is natuurlijk niet
suite

Straatverplegers: 100 rondes tegen Covid-19

mei 2020
Oog in oog met de crisis hebben we zonder aarzelen onze straatrondes in Brussel en Luik verdrievoudigd! Er zijn immers teveel mensen op straat
suite

#ProtectTheUnhoused

april 2020
Organisaties over de hele wereld dringen aan op betere bescherming van dakloze mensen voor COVID-19Straatverplegers, Dokters van de Wereld, Artsen
suite

Straatverplegers in tijden van corona [UPDATE]

april 2020
Alleen samen kunnen we de pandemie overwinnen. Elk radertje in de gezondheidszorg heeft een verantwoordelijkheid, en wij spelen onze rol als
suite

FAQ Testen en opsporen Covid-19 bij dakloze mensen

april 2020
Frequently Asked Questions – Testen en opsporen Covid-19 bij dakloze mensenWat is het belang van een test- en opsporingsprogramma?De hele bedoeling
suite

Volgende