Het moratorium is voorbij, tijd voor de uitzettingen ...

augustus 2020

U, die profiteerde van de legitieme overheidsmaatregel die een moratorium op huisuitzettingen oplegde omwille van de corona-crisis, mag u nu aansluiten bij de massa van degenen die op 1 september zullen worden uitgezet.  U heeft, zoals de Brusselse minister van Huisvesting, mevrouw Ben Hamou, in een recent interview zei, immers genoeg tijd gehad om contact op te nemen met de betrokken diensten voor uw herhuisvesting.

Heeft de Brusselse regering dan ook op de opname van deze massa toekomstige daklozen geanticipeerd?

Zodra u wist dat u uw huis moest verlaten, ging u op zoek naar een nieuwe woonst, maar met Covid en de lock down kon u drie maanden lang geen stappen ondernemen bij de betrokken diensten.

Wat had u tijdens de versoepeling van de lock down dan moeten doen? Eerste reflex, u inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij in de hoop recht te krijgen op noodhuisvesting. Als u echter wordt uitgezet omdat u uw huur niet kon betalen, kunt u geen aanspraak maken op een noodwoning.  Indien wel, moet u gemiddeld slechts 7 tot 12 jaar wachten, afhankelijk van uw situatie.

Op basis van deze informatie bent u van plan zich in te schrijven bij een sociaal verhuurkantoor, waar de huurprijzen duurder zijn dan in de sociale woningbouw, maar dat is allszins beter dan op straat te belanden. Pech, de wachtlijsten zijn vol tot volgend jaar of u moet nog een dienst vinden die uw aanvraag toch wil ondersteunen.

Met deze informatie gaat u naar de huisvestingsdienst van uw gemeente of uw OCMW, als die er is, die u doorverwijst naar de sociale woningmaatschappij, het sociaal verhuurkantoor of een noodopvang. Hulpvaardig als ze zijn, informeren ze u dat die laatste wel al verzadigd zijn.

Als u rekende op een gemeentelijke huisvesting, inzoverre u voldoet aan de voorwaarden voor inschrijving en/of toekenning, komt u weer in een impasse terecht.  De lijsten zijn net zo lang en de beschikbaarheid is bijna nihil.

Gewapend met deze informatie zegt u bij zichzelf dat er nog steeds hotels open zijn voor noodopvang vanwege Covid.  Nou, nee, sommige gaan alweer dicht, en de bewoners worden weer op straat gezet.

U hoeft dus alleen nog maar het initiatief te nemen de minister te contacteren om te weten te komen over welke diensten zij het nu precies had. Er moet toch een oplossing zijn, aangezien op het volume van de uitzettingen toch wel zal geanticipeerd zijn ... De diensten die van oudsher in de herhuisvesting werken, zullen waarschijnlijk extra middelen hebben gekregen om deze crisis te beheersen?

Als dit niet het geval is, maak u geen zorgen, zoals elk jaar, dat staat gepland, moet je slechts een paar maanden overbruggen op straat, het winterplan en de noodvoorzieningen komen er binnenkort weer aan.

Olivier, Huizenjager bij Straatverplegers vzw


Andere nieuws

Onderdak in tijden van Covid

oktober 2020
In het begin van de lockdown werden er meer dan 820 kamers, bestemd voor de opvang van dakloze mensen, verdeeld over 14 Brusselse hotels. Maar
suite

Hij is tenminste thuis gestorven Ö

oktober 2020
Meneer J.*Hij had veel humor en een fantastische algemene cultuur. Hij was één van mijn eerste patiŽnten, waarschijnlijk de reden waarom
suite

Het belang van motivatie

juni 2020
Mr. V. is een patiŽnt die we al een paar jaar volgen, eerst op straat, en vervolgens in zijn nieuwe woonst. Hij is zeer beminnelijk, met het hart op
suite

"Les Mondains" voor Straatverplegers Luik !

mei 2020
Ken je het liedje "Les Mondains" van de zanger Marka (Allée allée)? Hier kan je er de gekste versie van downloaden, en dan ... swing die
suite

Duizendmaal dank voor uw solidariteit!

mei 2020
In deze tijden van crisis zijn de overweldigende blijken van solidariteit hartverwarmend. Jullie vrijgevigheid raakt ons enorm en het is dankzij
suite

Je stoffen masker juist gebruiken

mei 2020
De eerste fase van exit uit de lockdown is begonnen. Dat betekent niet dat we minder voorzichtig moeten zijn, integendeel! Een masker dragen zodra je
suite

Poulette : Marka en Laurence Bibot zingen een lied voor Straatverplegers !

mei 2020
🎵 Poupou pou poupou 🎵Poulette, dat is het nieuwe nummer van het bekende showbizz koppel Marka (Allée, allée) en Laurence
suite

Het mensonwaardige leven op straat

mei 2020
"Toen ik onlangs in de metro liep, keek ik met ontsteltenis naar de mensen die uitgesloten zijn van de lockdown. De lockdown is natuurlijk niet
suite

Straatverplegers: 100 rondes tegen Covid-19

mei 2020
Oog in oog met de crisis hebben we zonder aarzelen onze straatrondes in Brussel en Luik verdrievoudigd! Er zijn immers teveel mensen op straat
suite

#ProtectTheUnhoused

april 2020
Organisaties over de hele wereld dringen aan op betere bescherming van dakloze mensen voor COVID-19Straatverplegers, Dokters van de Wereld, Artsen
suite

Volgende