Matras Malsjans zet Brusselaars aan tot actie om een eind te maken aan dakloosheid

november 2019
Omschakelen van crisismanagement naar duurzame oplossingen

Met een stuk karton benoemd als ‘Matras Malsjans’ lanceert de organisatie Straatverplegers een campagne om het Brusselse publiek te sensibiliseren voor de idee dat een stad zonder dakloosheid mogelijk is. Daarnaast roept de campagne op tot financiële steun om de acties van de organisatie in die zin verder mogelijk te maken.
De campagne is mee mogelijk gemaakt dankzij de steun van bedrijven als Exki, P&V Verzekeringen en Expansion en van verschillende Brusselse media.

[lees het vervolg onder de illustratie]

Click op de affiche om de werking van Straatverplegers te steunen:


Voor Straatverplegers vzw, net als voor vele andere hulpverleners die actief zijn op het terrein, is het einde van dakloosheid geen holle slagzin. Al veertien jaar toont de organisatie aan dat het werkelijk mogelijk is dakloze mensen uit de straat te halen, zelfs diegenen die algemeen als ‘verloren’ beschouwd worden omdat ze al jarenlang op straat leven. Over de laatste tien jaar kon Straatverplegers al meer dan 120 mensen herhuisvesten.
 
Toch lijkt het aantal dakloze mensen in de Brusselse straten niet af te nemen, integendeel zelfs. Waar knelt het schoentje?
 
Voor Straatverplegers is het de hoogste tijd dat onze samenleving dakloosheid niet langer als een ‘normaal’ fenomeen beschouwt en dat onze overheden een ommekeer maken in hun beleid: van noodmaatregelen als winteropvang en hitteplannen of nachtopvang, naar reële, duurzame oplossingen.
 
Echte oplossingen
 
De echte oplossingen liggen inderdaad elders. Eerst en vooral is er nood aan een betere preventie. Dat kan door de mazen in het sociale en medische vangnet te dichten zodat mensen niet langer op straat hoeven terecht te komen door tegenslagen van economische of familiale aard of door lichamelijke of gezondheidsproblemen.
Vervolgens zijn er maatregelen nodig m.b.t. de creatie van en toegang tot woongelegenheid die betaalbaar is voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.
Tenslotte is het nodig de individuele begeleiding van wie vandaag op straat leeft, evenals van diegenen die reeds konden geherhuisvest worden, te versterken, zowel op het vlak van gezondheid als op administratief vlak.
 
 In afwachting dat de mentaliteit en het beleid in die zin wijzigen, blijft Straatverplegers, in nauwe samenwerking met haar partners in het netwerk van sociale en medische organisaties, haar activiteiten op het terrein verderzetten. Die bestaan er o.a. in de meest kwetsbare dakloze mensen intensief te begeleiden naar hun re-integratie en herhuisvesting en ook nog daarna, om terugval naar de straat te vermijden.
 
Beperkte subsidies
 
Het gaat om zeer intensieve begeleiding, die heel wat menselijke en financiële middelen vraagt. Zelfs al wordt de organisatie vandaag door de overheid ondersteunt, ze merkt dat die middelen niet meegroeien met de behoeften. Vandaag dekken subsidies slechts zo’n 45% van het budget van de organisatie.
 
Om die kloof te dichten, is de steun van private foundations, bedrijven en particulieren dus meer dan ooit nodig. Elke gift is welkom op het rekeningnummer van Straatverplegers vzw: BE91 0014 6955 7676 of click hier om een online gift te doen; giften vanaf 40€ geven bovendien recht op fiscale aftrekbaarheid, een gift van 40€ kost daardoor slechts 22€ aan de schenker.


Andere nieuws

Dringend meer testen nodig om epidemie te vertragen / betere zorg voor de zieken en de hulpverleners

maart 2020
Dokters van de Wereld, Samusocial en Straatverplegers vzw roepen samen op meer in te zetten op actief testen op Covid19 om de epidemie in te
suite

Straatverplegers vzw roept op dakloze mensen actief te testen op Covid-19

maart 2020
Brussel / Luik; 20 maart 2020. “Test zo snel mogelijk de dakloze mensen op Covid-19”, die oproep lanceert vanochtend de vzw Straatverplegers. Dakloze
suite

Straatverplegers en de Coronaviruspandemie

maart 2020
Onze patiënten zijn bijzonder kwetsbaar voor het Coronavirus, omwille van hun levensomstandigheden, chronische pathologieën waaraan sommigen van hen
suite

Umicore x Straatverplegers

februari 2020
Umicore is zich bewust van het belang van een goed sociaal klimaat in Brussel. Daarom draagt de onderneming graag bij aan concrete oplossingen voor
suite

Het verhaal van Meneer H.

januari 2020
Mijnheer H*. houdt van koken, is gepassioneerd door geschiedenis en droomt ervan om ooit op zee te varen. Elke ochtend
suite

2019 in cijfers : samenvatting

januari 2020
Een paar verklaringen : PRE-OPVOLGINGBij de pre-opvolging bekijken en evalueren we de dringende noden van de dakloze mensen die we
suite

Hoe kiezen we welke dakloze mensen in onze opvolging terecht komen?

januari 2020
De situatie in Brussel is ernstig: uit de laatste telling van La Strada blijkt dat in onze hoofdstad bijna 750 mensen
suite

Het verhaal van Meneer C.

november 2019
Meneer C.*, een 50-jarige man, leeft al enkele jaren in een tent in een bosje.Voorheen wilde hij enkel met ons meegaan voor een of andere verzorging
suite

Het verhaal van Meneer G.

oktober 2019
In één van de hoofdstraten van Luik vinden we een patiënt, die we sinds kort volgen. Hij ligt op de stoep, zijn broek naar beneden, en
suite

"Daklozen kiezen er zelf voor om op straat te leven"

augustus 2019
Niemand kiest er voor om op straat te leven. Je komt op straat terecht door een samenloop van omstandigheden en omdat je geen
suite

Volgende