Matras Malsjans zet Brusselaars aan tot actie om een eind te maken aan dakloosheid

november 2019
Omschakelen van crisismanagement naar duurzame oplossingen

Met een stuk karton benoemd als ‘Matras Malsjans’ lanceert de organisatie Straatverplegers een campagne om het Brusselse publiek te sensibiliseren voor de idee dat een stad zonder dakloosheid mogelijk is. Daarnaast roept de campagne op tot financiële steun om de acties van de organisatie in die zin verder mogelijk te maken.
De campagne is mee mogelijk gemaakt dankzij de steun van bedrijven als Exki, P&V Verzekeringen en Expansion en van verschillende Brusselse media.

[lees het vervolg onder de illustratie]

Click op de affiche om de werking van Straatverplegers te steunen:


Voor Straatverplegers vzw, net als voor vele andere hulpverleners die actief zijn op het terrein, is het einde van dakloosheid geen holle slagzin. Al veertien jaar toont de organisatie aan dat het werkelijk mogelijk is dakloze mensen uit de straat te halen, zelfs diegenen die algemeen als ‘verloren’ beschouwd worden omdat ze al jarenlang op straat leven. Over de laatste tien jaar kon Straatverplegers al meer dan 120 mensen herhuisvesten.
 
Toch lijkt het aantal dakloze mensen in de Brusselse straten niet af te nemen, integendeel zelfs. Waar knelt het schoentje?
 
Voor Straatverplegers is het de hoogste tijd dat onze samenleving dakloosheid niet langer als een ‘normaal’ fenomeen beschouwt en dat onze overheden een ommekeer maken in hun beleid: van noodmaatregelen als winteropvang en hitteplannen of nachtopvang, naar reële, duurzame oplossingen.
 
Echte oplossingen
 
De echte oplossingen liggen inderdaad elders. Eerst en vooral is er nood aan een betere preventie. Dat kan door de mazen in het sociale en medische vangnet te dichten zodat mensen niet langer op straat hoeven terecht te komen door tegenslagen van economische of familiale aard of door lichamelijke of gezondheidsproblemen.
Vervolgens zijn er maatregelen nodig m.b.t. de creatie van en toegang tot woongelegenheid die betaalbaar is voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.
Tenslotte is het nodig de individuele begeleiding van wie vandaag op straat leeft, evenals van diegenen die reeds konden geherhuisvest worden, te versterken, zowel op het vlak van gezondheid als op administratief vlak.
 
 In afwachting dat de mentaliteit en het beleid in die zin wijzigen, blijft Straatverplegers, in nauwe samenwerking met haar partners in het netwerk van sociale en medische organisaties, haar activiteiten op het terrein verderzetten. Die bestaan er o.a. in de meest kwetsbare dakloze mensen intensief te begeleiden naar hun re-integratie en herhuisvesting en ook nog daarna, om terugval naar de straat te vermijden.
 
Beperkte subsidies
 
Het gaat om zeer intensieve begeleiding, die heel wat menselijke en financiële middelen vraagt. Zelfs al wordt de organisatie vandaag door de overheid ondersteunt, ze merkt dat die middelen niet meegroeien met de behoeften. Vandaag dekken subsidies slechts zo’n 45% van het budget van de organisatie.
 
Om die kloof te dichten, is de steun van private foundations, bedrijven en particulieren dus meer dan ooit nodig. Elke gift is welkom op het rekeningnummer van Straatverplegers vzw: BE91 0014 6955 7676 of click hier om een online gift te doen; giften vanaf 40€ geven bovendien recht op fiscale aftrekbaarheid, een gift van 40€ kost daardoor slechts 22€ aan de schenker.


Andere nieuws

Het verhaal van Meneer G.

oktober 2019
In één van de hoofdstraten van Luik vinden we een patiënt, die we sinds kort volgen. Hij ligt op de stoep, zijn broek naar beneden, en
suite

"Daklozen kiezen er zelf voor om op straat te leven"

augustus 2019
Niemand kiest er voor om op straat te leven. Je komt op straat terecht door een samenloop van omstandigheden en omdat je geen
suite

Straatverplegers helpt dakloze mensen koel te blijven

juni 2019
Brussel / Luik - 24 juni 2019 – Het cliché wil dat het in de zomer voor dakloze mensen een stuk gemakkelijker leven is dan in de
suite

Plan Brusselse drinkfonteintjes en gratis openbare toiletten , editie 2019 is beschikbaar!

juni 2019
Als dakloze gemakkelijk je weg vinden naar een gratis openbaar toilet of een drinkfonteintje in Brussel. Dat is het opzet van het stadsplan ‘Fonteinen
suite

De tijd is rijp voor een beleid gericht op het eind van dakloosheid in Brussel

mei 2019
Tussen 2008 en 2016 verdubbelde het aantal personen zonder vaste woonplaats in Brussel. Het steeg van ongeveer 2.000 tot bijna 4.000. Zoals in de
suite

Getuigenis : Anaïs

mei 2019
Anaïs, een leerlingverpleegster op stage bij Straatverplegers, vertelde ons onlangs over haar eerste ronde op straat, samen met onze collega
suite

Straatverplegers opent een afdeling in Luik

mei 2019
We lanceerden op 13 mei 2019 een afdeling in Luik om er de morbiditeit en het sterftecijfer bij de meest kwetsbare daklozen te verminderen. 
suite

20KM 2019

februari 2019
Straatverplegers neemt dit jaar opnieuw deel aan de 20km van Brussel! Tijdens de 2018 editie hebben we dankzij de 150
suite

SHOW!

februari 2019
Kom naar deze prachtige opvoering van de  Canto general 2019 - het wereldvermaarde werk van Pablo Neruda en Mikis Therodorakis gebracht door
suite

Persbericht : Daklozen huisvesten in modulaire woningen door braakgronden in de stad te benutten

augustus 2018
(Lees hier het volledige persbericht) De campagne 400Daken start samen met citydev.brussels een pilootprojectDaklozen huisvesten in modulaire woningen
suite

Volgende