Straatverplegers opent een afdeling in Luik

mei 2019
We lanceerden op 13 mei 2019 een afdeling in Luik om er de morbiditeit en het sterftecijfer bij de meest kwetsbare daklozen te verminderen.  Camille Delvoye en Fanny Caprasse vormen onze ploeg op het terrein en werken rechtstreeks met de dakloze mensen. Gaïd Prigent is de projectmanager.

Na meer dan twee jaar in Luik met dakloze mensen te hebben gewerkt, constateerden Fanny en Camille een echt gebrek aan gezondheidswerkers op het terrein. Die lacune opvullen was dan ook essentieel, gezien de steeds ondraaglijker wordende levensomstandigheden van de dakloze mensen.

De oprichting van een werkgroep met alle actoren op het terrein stelde hen in staat het Luikse netwerk in kaart te brengen en zo de prioriteiten te bepalen: de persoon zelf deel te laten uitmaken van zijn of haar gezondheidssituatie, hem of haar toegang geven tot de zorg. De aanwezigheid van medisch personeel, in direct contact met de leefomgeving van dakloze mensen, is van cruciaal belang.

Hoe?

Fanny en Camille werken als verpleegkundigen op het terrein. Zij passen de werkmethodologie toe die zij tijdens hun vier maand durende opleiding leerden bij ons Brusselse team.

Op die manier komen ze rechtstreeks in contact met de meest kwetsbare mensen door hen in hun omgeving, namelijk de straat, te ontmoeten. De bedoeling is te zorgen voor een algemene medische opvolging van de persoon, met als doel hem/haar in staat te stellen onderdak te vinden.  Zij zullen mensen op een intensieve en langdurige manier ondersteunen.

Gaïd is projectmanager. Zij staat in voor het zoeken naar partners en subsidies, financieel beheer, samenwerking met het sociale netwerk van Luik, coördinatie van het team, ...

Impact

Dit project zal de levensomstandigheden van de dakloze mensen verbeteren, om samen dakloosheid in het algemeen te bestrijden. Het team zet zich in om tegemoet te komen aan de behoeften van het Luikse sociale netwerk en zal hiervoor samenwerken met de verschillende belanghebbenden


Andere nieuws

Het moratorium is voorbij, tijd voor de uitzettingen ...

augustus 2020
U, die profiteerde van de legitieme overheidsmaatregel die een moratorium op huisuitzettingen oplegde omwille van de corona-crisis, mag u nu
suite

Het belang van motivatie

juni 2020
Mr. V. is een patiënt die we al een paar jaar volgen, eerst op straat, en vervolgens in zijn nieuwe woonst. Hij is zeer beminnelijk, met het hart op
suite

"Les Mondains" voor Straatverplegers Luik !

mei 2020
Ken je het liedje "Les Mondains" van de zanger Marka (Allée allée)? Hier kan je er de gekste versie van downloaden, en dan ... swing die
suite

Duizendmaal dank voor uw solidariteit!

mei 2020
In deze tijden van crisis zijn de overweldigende blijken van solidariteit hartverwarmend. Jullie vrijgevigheid raakt ons enorm en het is dankzij
suite

Je stoffen masker juist gebruiken

mei 2020
De eerste fase van exit uit de lockdown is begonnen. Dat betekent niet dat we minder voorzichtig moeten zijn, integendeel! Een masker dragen zodra je
suite

Poulette : Marka en Laurence Bibot zingen een lied voor Straatverplegers !

mei 2020
🎵 Poupou pou poupou 🎵Poulette, dat is het nieuwe nummer van het bekende showbizz koppel Marka (Allée, allée) en Laurence
suite

Het mensonwaardige leven op straat

mei 2020
"Toen ik onlangs in de metro liep, keek ik met ontsteltenis naar de mensen die uitgesloten zijn van de lockdown. De lockdown is natuurlijk niet
suite

Straatverplegers: 100 rondes tegen Covid-19

mei 2020
Oog in oog met de crisis hebben we zonder aarzelen onze straatrondes in Brussel en Luik verdrievoudigd! Er zijn immers teveel mensen op straat
suite

#ProtectTheUnhoused

april 2020
Organisaties over de hele wereld dringen aan op betere bescherming van dakloze mensen voor COVID-19Straatverplegers, Dokters van de Wereld, Artsen
suite

Straatverplegers in tijden van corona [UPDATE]

april 2020
Alleen samen kunnen we de pandemie overwinnen. Elk radertje in de gezondheidszorg heeft een verantwoordelijkheid, en wij spelen onze rol als
suite

Volgende